(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2017, Công ty cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đạt 12,7 tỷ đồng lợi nhuận, chủ yếu nhờ được xóa 88 tỷ đồng lãi vay; 6 tháng đầu năm, TTF lỗ hợp nhất 3,9 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét, 6 tháng đầu năm, TTF lãi hợp nhất 891 triệu đồng, nhờ chi phí tài chính giảm từ 120,5 tỷ đồng trước soát xét xuống 113 tỷ đồng sau soát xét.

Đề cập đến khoản 84,7 tỷ đồng lãi vay được miễn giảm mà TTF ghi nhận vào thu nhập khác, Công ty kiểm toán EY cho rằng, chưa phù hợp với các quy định hiện hành, dựa trên các thông tin hiện có.

Do đó, nếu TTF không ghi nhận số tiền lãi được miễn giảm thì chi phí phải trả ngắn hạn tại ngày 30/6/2017 sẽ tăng lên 84,7 tỷ đồng, các khoản mục thu nhập khác và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017 giảm số tiền tương ứng.

Nhã An
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.