(ĐTCK) Ngày 5/7, Công ty cổ phần Traphaco sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới. Theo đó, nhóm cổ đông Hàn Quốc đã giới thiệu 2 ứng viên mới vào HĐQT của Traphaco và 1 ứng viên vào Ban kiểm soát. 

Những thành viên mới này sẽ thay thế các thành viên cũ do Mekong Capital đề cử trước đây. Vào cuối năm ngoái, Mekong Capital đã thoái toàn bộ vốn tại Traphaco cho nhóm cổ đông Hàn Quốc là Magbi Fund và Super Deltal. Trong tháng 7/2018, Traphaco chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt cho kỳ trả cổ tức cuối cùng năm 2017.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.