(ĐTCK) HĐQT CTCP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội (TPH – sàn HNX) vừa thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của ông Hoàng Lê Bách.

Như vậy, ông Bách đã tại vị gần 3,5 năm từ tháng 5/2014 và đã từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2014-2018.

Đồng thời, ông Lê Hồng Quế, Phó chủ tịch HĐQT Công ty sẽ thay ông Bách giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc của HĐQT Công ty cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng với tổng doanh thu đạt 16,31 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 0,99 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu cả năm là doanh thu 22 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng, 9 tháng, TPH đã hoàn thành 74,14% kế hoạch doanh thu và 49,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, Công ty còn thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 22/11, tại trụ sở Công ty, tổ 60 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, nhằm thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Cũng như nhiều mã cùng ngành sách và thiết bị giáo dục, cổ phiếu TPH đã liên tiếp có những phiên đứng giá tham chiếu. Phiên 16/10 là phiên đứng giá thứ 24 liên tiếp, đóng cửa tại mức giá 8.500 đồng/CP khi không chuyển nhượng được cổ phiếu nào.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.