(ĐTCK) Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) là doanh nghiệp Nhà nước sẽ thoái toàn bộ vốn trong năm 2019 theo Quyết định 1232/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.419 tỷ đồng, đại diện vốn Nhà nước là Bộ Công thương quản lý 99,57%. Theo quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nhà nước sẽ thoái toàn bộ vốn tại MIE trong năm 2019. Kế hoạch thoái 63,54% vốn điều lệ năm 2018 tại doanh nghiệp chưa được triển khai.
Hiệu quả hoạt động của Tổng công ty rất thấp. Năm 2018, Tổng công ty đạt doanh thu 1.423 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7,28 tỷ đồng. Năm 2019, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.232 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,2 tỷ đồng.
Huy Nguyên
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.