(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Điện lực TKV vừa công bố phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo đó, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, số lượng 800 trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm kể từ thời điểm phát hành. Lãi suất trái phiếu sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần; lãi suất kỳ đầu tiên cố định 9,8%/năm; từ kỳ tính lãi thứ hai, lãi suất trái phiếu được điều chỉnh theo kỳ điều chỉnh lãi suất.

Tiền lãi được trả sau, định kỳ 6 tháng một lần vào ngày cuối cùng của kỳ trả lãi. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, tự do chuyển nhượng và có nghĩa vụ trả nợ trực tiếp.

Theo bản công bố thông tin của Tổng công ty cổ phần Điện lực TKV, nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để trả nợ vay Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.