(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 30%. 

Tỷ lệ này tương ứng với 8,84 triệu cổ phiếu TLG mới sẽ được phát hành, tương đương tổng giá trị 88,4 tỷ đồng. Nguồn vốn để phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ của Công ty. Thời gian dự kiến phát hành trong quý I/2016.

9 tháng đầu năm, TLG đạt 167,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt kế hoạch cả năm là 160 tỷ đồng.

 

 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.