(ĐTCK) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, TKV đang chuẩn bị triển khai tăng tỷ lệ sở hữu tại 4 công ty con gồm Cao Sơn, Cọc Sáu, Hà Tu, Mông Dương; trong đó tập trung tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Cao Sơn và Cọc Sáu để chuẩn bị cho việc hợp nhất một số mỏ lộ thiên theo kế hoạch sẽ thực hiện vào năm 2019 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-TKV về kế hoạch triển khai Đề án tái cơ cấu TKV năm 2018, Tập đoàn đã tiến hành cổ phần hóa 2 đơn vị; sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh trực thuộc công ty mẹ 4 đơn vị;

Thoái vốn tại 6 công ty con và công ty liên kết; bán tiếp cổ phần để đạt tỷ lệ nắm giữ theo phương án cổ phần hóa tại 6 đơn vị; tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại 7 công ty con, công ty liên kết; tăng tỷ lệ sở hữu đạt tỷ lệ tối thiểu 65% tại 6 công ty sản xuất than.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.