(ĐTCK) Thông tin từ CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cho biết, HĐQT Công ty đã thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng. Theo đó, thống nhất chuyển nhượng thửa đất 855,6m2 tại đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho bà Lê Thị Hoài Diễm và bà Nguyễn Thị Ba. Giá chuyển nhượng là 77 tỷ đồng.

Việc bán bớt bất động sản nhằm mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2017, Thuận Phước huy động vốn lớn thông qua vay ngân hàng. Vay nợ tài chính ngắn và dài hạn tăng gấp đôi lên 643 tỷ đồng cuối năm 2017.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 82 tỷ  đồng xuống còn 8,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng gần gấp đôi lên 430 tỷ đồng.

Thuận Phước xác định tình hình xuất khẩu năm 2018 có khả quan song kinh tế thế giới diễn biến khó lường và nhiều thách thức, do vậy kế hoạch kinh doanh năm 2018 được trình cổ đông thông qua sẽ là doanh thu từ 2.000-2.100 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2017, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, giảm 40%.

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.