Ngày 8/9 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa sẽ bán đấu giá phần vốn góp 24,5 tỷ đồng (2,45 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 11,836% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thuận An với mức giá khởi điểm 2.100 

Công ty cổ phần Thuận An (TAC) tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Thuận An, thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.

Sau 5 lần tăng vốn, hiện nay vốn điều lệ của công ty là 207 tỷ đồng, cổ đông lớn nhất là Công ty cổ phần Đầu tư Tiến An (nắm giữ 69,082% vốn điều lệ).

Các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ khác gồm Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa (11,836%) và 2 nhà đầu tư cá nhân (12,319% và 6,763%).

Hiện nay, TAC đang điều hành khu nghỉ mát Ana Mandara Huế, đã bắt đầu hoạt động từ năm 2010.

Ngành nghề kinh doanh của TAC gồm: dịch vụ lưu trú ngắn ngày, điều hành tour du lịch, dịch vụ ăn uống, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ thể thao vui chơi, đầu tư dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu du lịch.

Hiện tại, kết quả kinh doanh của TAC cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động kém hiệu quả với mức lợi nhuận âm trong 2 năm 2015, 2016.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 – 2016                                                                                       

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

245,7

234,5

-4,57%

Doanh thu thuần

22,8

20,8

-8,95

Lợi nhuận sau thuế

-20,7

-18,8

-

Cổ tức (%)

-

-

-

Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 đã kiểm toán của CTCP Thuận An

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017                     

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần

29

Lợi nhuận trước thuế

-17

Nguồn: CTCP Thuận An

Theo Chí Tín
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.