(ĐTCK) Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho các cổ đông của Công ty Chứng khoán Nhật Bản (JSI) chuyển nhượng toàn bộ 80,5% cổ phần cho CTCK Aizawa (Nhật Bản), thông tin mới nhất từ JSI cho thấy, các bước đổi chủ tại Công ty này đang diễn ra nhanh chóng. 

Đến ngày 13/6/2018, JSI có 3 cổ đông, trong đó CTCK Aizawa là cổ đông tổ chức nước ngoài, cổ đông lớn duy nhất khi sở hữu 95% cổ phần, 2 cổ đông cá nhân người Việt Nam là Phan Thanh Lệ Hằng và Nguyễn Hữu Thái lần lượt sở hữu 3% và 2% cổ phần.

Do việc thay đổi cổ đông lớn, nên HĐQT của JSI đề nghị triệu tập họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2018 diễn ra vào ngày 29/6 tới, để bầu mới HĐQT, Ban Kiểm soát... Tại kỳ đại hội này, HĐQT của JSI đề xuất bầu 6 thành viên HĐQT, trong đó chỉ có Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Trang là ứng viên người Việt Nam.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.