(ĐTCK) Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (mã GEX) cho biết, trong quý II/2019, tổng doanh thu thuần đạt 4.036 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2018. 
Trong đó, doanh thu từ thiết bị điện là lĩnh vực sản xuất cốt lõi đạt 3.345 tỷ đồng, tăng 19,1% và đóng góp đến 82% trong tổng doanh thu.
Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 366,5 tỷ đồng, tăng hơn 80%; lợi nhuận sau thuế đạt trên 302 tỷ đồng, tăng 84,7%. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm , doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của GEX đạt gần 7.154 tỷ đồng, tăng 13,95% so với cùng kỳ 2018; lợi nhuận trước thuế đạt gần 581 tỷ đồng.
So với kế hoạch cả năm là 16.700 tỷ đồng doanh thu và 1.380 tỷ đồng lợi nhuận, GEX đã hoàn thành hơn 42% các chỉ tiêu sau nửa đầu năm.
Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.