(ĐTCK) Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Thiết bị điện  (THI) vừa công bố, năm 2018, THI dự kiến doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 410 tỷ đồng, không tăng trưởng so với năm 2017. 

Năm 2018, THI dự kiến cổ tức tỷ lệ 25%.
Để đảm bảo kế hoạch kinh doanh, bên cạnh tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước, THI sẽ thực hiện các giải pháp đầu tư giảm giá chi phí vật tư chế tạo các máy biến áp, tiết giảm chi phí quản lý để đảm bảo hiệu quả lợi nhuận.

Một nội dung đáng chú ý khác dự kiến trình tại Đại hội là THI sẽ cho phép chuyển nhượng đối với 23,6 triệu cổ phần đã phát hành riêng lẻ năm 2016 cho Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX).

Theo đó, GEX sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần này cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (100% vốn của GEX) theo phương án tại cơ cấu của GEX.

Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX  có vốn điều lệ 368 tỷ đồng, sẽ cam kết nắm giữ cổ phiếu THI trong thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại, tức đến hết ngày 11/11/2021.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.