(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) sắp trả cổ tức đợt 1/2017, tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/10, ngày chốt danh sách là ngày 5/10 và thời gian thanh toán từ ngày 19/10. Năm 2017, THG dự kiến cổ tức ở mức 30% bằng tiền mặt.

6 tháng đầu năm 2017, THG đạt 423,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 52,7 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận thu về cho cổ đông Công ty mẹ là 53,1 tỷ đồng, tương ứng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 4.163 đồng. So với kế hoạch cả năm, Công ty hoàn thành 44,8% chỉ tiêu doanh thu và 60,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối tháng 6, THG có 106,9 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, vốn chủ sở hữu 282,5 tỷ đồng.

Nguyễn Gia + Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.