(ĐTCK) Theo CTCP Thế Giới Số (DGW), 11 tháng, Công ty ước đạt doanh thu 5.460 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế dự kiến 103 tỷ đồng, vượt nhẹ 2% so với kế hoạch cả năm.
Trong cơ cấu doanh thu, nếu như trước đây ngành hàng máy tính và điện thoại chiếm tỷ trọng chính, thì hiện nay đã có sự tăng trưởng mạnh và đều đặn từ ngành thiết bị văn phòng.
Với doanh thu ước tính 11 tháng năm 2018, ngành hàng này đã đạt được 1.016 tỷ đồng, vượt sớm kế hoạch năm 1.000 tỷ đồng, đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay trong ngành hàng này.
Kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2018 của DGW

(Đơn vị tính:  tỷ đồng)

Kết Quả Kinh Doanh

Kế hoạch 2018

11 tháng đầu năm 2018

So với kế hoạch

Máy tính xách tay và máy tính bảng

2.300

2.218

96%

Điện thoại

1.200

2.166

181%

Thiết bị văn phòng

1.000

1.016

102%

Hàng tiêu dùng

200

60

30%

Doanh thu thuần

4.700

5.460

116%

Lợi nhuận sau thuế

101

103

102%

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.