(ĐTCK) Kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 5/2019 của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - LDA đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch, đặc biệt là về sản lượng khai thác, tuyển quặng, alumin quy đổi sản xuất, alumin sau nung và sản lượng tiêu thụ…
Cụ thể, trong tháng 5, Công ty đã sản xuất 61.110 tấn alumin quy đổi, tiêu thụ 52.091 tấn, tổng doanh thu đạt 270.590 triệu đồng, thu nhập bình quân trên 9,3 triệu đồng/người/tháng. 
Năm 2019, Nhôm Lâm Đồng đặt mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 650.000 tấn alumin quy đổi, doanh thu 5.760 tỷ đồng, đóng góp ngân sách 420 tỷ đồng và từ năm 2020 trở đi sản xuất vượt công suất thiết kế (650.000 tấn alumin).
Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.