(ĐTCK) Công ty cổ phần Than Vàng Danh cho biết, tính đến thời điểm này, Công ty hầu như đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
Cụ thể, theo Giám đốc Than  Vàng Danh Phạm Văn Minh, ước trong năm 2018, số lượng than nguyên khai sản xuất dự kiến đạt 2,750 triệu tấn, tăng 30.000 tấn so với kế hoạch, đạt 101,1%  kế hoạch năm; đất bóc 920.000 m3, đạt 100% kế hoạch năm; than tiêu thụ trên 2,691 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm; thu nhập bình quân 13,337 triệu đồng/người/tháng... 
Đồng thời, Công ty đã tập trung đẩy mạnh các dự án phát triển mỏ, chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2019 và các năm tiếp theo; chú trọng quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập, đời sống của người lao động, cũng như phối hợp đào tạo, tuyển dụng thợ lò đáp ứng cho sản xuất...
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, ông Minh cho biết, Than Vàng Danh đặt mục tiêu sản xuất 3,150 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 2.677.500 tấn than...
Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.