(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Than Đèo Nai mới đây đã thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2018. 
Theo đó, năm qua, Công ty sản xuất được 2.110 nghìn tấn than, tiêu thụ được 2.128 nghìn tấn than; doanh thu đạt 2.942 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 79,3 tỷ đồng, chi trả cổ tức là 10%/vốn điều lệ.
Năm 2019, Than Đèo Nai đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh than sản xuất đạt 2.270 nghìn tấn, than tiêu thụ 2.248 nghìn tấn, đất đá bốc xúc 21,6 triệu m3, lợi nhuận trước thuế 22,4 tỷ đồng, doanh thu 3.052 tỷ đồng, trả cổ tức trên 4%/vốn điều lệ. 
Đại hội cũng thông qua phương án huy động vốn phục vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019; Báo cáo về việc điều chỉnh dự án “Cải tạo mở rộng Mỏ than Đèo Nai” và một số nội dung khác.
Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.