(ĐTCK) Ông Nguyễn Văn Thuấn, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu (mã TC6) cho biết, TC6 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2018 với doanh thu 1.842 tỷ đồng, tăng 246 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6,9 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với kết quả năm 2017.

Năm 2019, TC6 đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 3.493,548 tỷ đồng, tăng 15,1% so với thực hiện năm 2018, trong đó doanh thu than là 3.490,548 tỷ đồng, doanh thu khác là 3 tỷ đồng; lợi nhuận trên 26 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động là 8,582 triệu đồng/người/tháng...

Về kế hoạch sản xuất, TC6 đặt mục tiêu đạt 25,9 triệu m3 đất đá bốc xúc, tăng 26,34% so với năm 2018; than sản xuất 2,69 triệu tấn, tăng 13,07%, trong đó than nguyên khai khai thác là 1,85 triệu tấn, than sạch là 840.000 tấn; hệ số bóc là 14,0 m3/tấn; than tiêu thụ 2,663 triệu tấn, tăng 12,74%.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.