(ĐTCK) Năm 2016, TCM đặt kế hoạch hợp nhất đạt 3.263,7 tỷ đồng doanh thu và 160,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 17,6% về doanh thu và 11,3% lợi nhuận so với thực hiện năm 2015.

CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) công bố ước kết quả kinh doanh công ty mẹ đạt 2.773,4 tỷ đồng doanh thu năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 169,46 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 TCM ước đạt 2.773,4 tỷ đồng doanh thu và 143,94 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, so với kế hoạch 170 tỷ đồng đặt ra đầu năm, công ty này chỉ hoàn thành 84,67% kế hoạch lợi nhuận và so với thực hiện năm 2014 lợi nhuận sau thuế năm nay thấp hơn 14,5%.

Năm 2016, TCM đặt kế hoạch công ty mẹ đạt 3.263,7 tỷ đồng doanh thu và 212,44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; hợp nhất đặt kế hoạch 3.263,7 tỷ đồng doanh thu và 160,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 17,6% về doanh thu và 11,3% lợi nhuận so với thực hiện năm 2015.

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.