(ĐTCK) Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) vừa chuyển nhượng 8.911.700 cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC), tương đương tỷ lệ 24,75% vốn điều lệ TCSC cho Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tư vấn đầu tư Sài Gòn 3.

Năm 2018, TCM đặt kế hoạch đạt doanh thu 3.166 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 189,45 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2017.

Với TCSC, năm 2018, Công ty đặt kế hoạch đạt doanh thu 20,53 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,14 tỷ đồng. TCSC đang có sự thay đổi về đội ngũ lãnh đạo như thay đổi Giám đốc tài chính, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trong đó, Hội đồng quản trị Công ty vừa qua đã thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Nguyễn Đông Hải.

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.