(ĐTCK) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức mới đây của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã thông qua việc chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.000 tỷ đồng lên hơn 1.058 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 của TCBS cho thấy, tổng doanh thu hoạt động đạt 380 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 155 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với cùng kỳ do chi phí hoạt động tăng cao.

Tính đến ngày 30/6/2018, TCBS có tổng tài sản đạt hơn 3.280 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn với 3.238 tỷ đồng, nợ phải trả là 667 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 2.613 tỷ đồng.

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.