(ĐTCK) HĐQT của CTCP Tập Đoàn Yeah1 (YEG) vừa thông qua chủ trương chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư cổ phần tỷ lệ 1:2, nghĩa là các cổ đông cứ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 2 cổ phiếu mới.
Về hoạt động kinh doanh, YEG vẫn bám sát kế hoạch kinh doanh đề ra.
Cụ thể, sau 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế (đã kiểm toán) đạt 679,11 tỷ đồng và 94,24 tỷ đồng, tăng lần lượt 117,3% và 185,9% so với cùng kỳ.
YEG cũng đã nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước xin chấp thuận về tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu YEG lên 100%. Hiện nay, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại YEG đã chạm ngưỡng 49%.
Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.