(ĐTCK) Ngày 10/5/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã có đơn gửi tới Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 của Tòa án Nhân dân quận Ba Đình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan, xét thấy OGC là công ty đại chúng được niêm yết trên HOSE nên hàng năm phải tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, Tòa án quyết định hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với OGC.
OGC sẽ tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định. Đại hội bất thường sắp tới của Công ty sẽ bàn về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019. 
Hải Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.