(ĐTCK) Đặt kế hoạch tăng trưởng cho năm 2018 là doanh thu 15% và lợi nhuận 20%; trả cổ tức năm 2017 là 15% bằng tiền mặt và cổ phiếu; hướng tới mục tiêu 10.000 tỷ đồng doanh thu và 5.000 nhân viên vào năm 2020… 

Đó là những điểm nổi bật tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC) diễn ra sáng 4/7.

Theo báo cáo của Ban điều hành CMC, năm tài chính 2017, kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn đạt doanh thu 4.870 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 218 tỷ đồng, tăng 11% doanh thu và 17% lợi nhuận so với năm 2016. Các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt như dịch vụ tích hợp, dịch vụ phần mềm và dịch vụ viễn thông đều đạt mức tăng trưởng doanh thu tốt, khối công nghệ thông tin và dịch vụ công nghệ thông tin tăng trưởng 19%, khối viễn thông tăng 15%.

Năm 2018, CMC đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất 5.656 tỷ đồng, lợi nhuận gần 268 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 16% và 22% so với năm 2017. Việc đặt kế hoạch như vậy dựa trên dự đoán tốc độ tăng trưởng của ngành công nghệ thông tin năm 2018 là 3,75% (cao hơn so với năm 2017), trong đó, thị trường dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm có tốc độ tăng trưởng cao (12,5% và 11%), ngành viễn thông tiếp tục quá trình đầu tư chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển mạnh dịch vụ Data Center, Cloud...

Về việc phân chia lợi nhuận, để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho Tập đoàn năm 2018, đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 15%. Thời gian chi trả cổ tức được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định. 

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.