(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án sẽ mua lại tối đa 180.634 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi Công ty thực hiện hủy niêm yết, lượng cổ phiếu dự kiến mua lại để làm cổ phiếu quỹ sẽ không quá 0,73% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, với giá mua lại ước tính không quá 34.900 đồng/cổ phiếu. 

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Được biết, nguồn vốn mua lại lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán tính đến thời điểm 31/3/2018 (năm tài chính 2017).

TAG đã bị đưa vào diện cảnh báo từ 25/6/2018 do lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm tại ngày 31/3/2018 là con số âm.

 

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.