(ĐTCK) Theo thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán SSI (SSI) sẽ tiếp tục phát hành thêm 5 mã chứng quyền có bảo đảm (CW) dựa trên 3 chứng khoán cơ sở gồm HPG kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, FPT kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, MWG kỳ hạn 6 tháng. Tổng số lượng phát hành là 5 triệu CW.

Trong đó, với CW trên HPG kỳ hạn 3 tháng, SSI phát hành 1 triệu CW, giá chứng quyền 2.200 đồng. Giá thực hiện 23.100 đồng, tỷ lệ chuyển đổi 1:1.

Còn với CW trên HPG kỳ hạn 6 tháng, SSI cũng phát hành 1 triệu CW nhưng với giá chứng quyền là 3.300 đồng, giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi giữ nguyên như kỳ hạn 3 tháng là 23.100 đồng, tỷ lệ 1:1.

Đối với CW trên chứng khoán cơ sở FPT, kỳ hạn 3 tháng, SSI phát hành 1 triệu CW, giá chứng quyền 3.800 đồng, giá thực hiện 46.000 đồng và tỷ lệ chuyển đổi 1:1. Tương tự, CW trên FPT với kỳ hạn 6 tháng, SSI cũng phát hành 1 triệu CW và chỉ khác ở giá CW là 6.000 đồng.

Đối với CW trên MWG, kỳ hạn 6 tháng, SSI phát hành 1 triệu CW, giá chứng quyền 14.000 đồng, giá thực hiện 90.000 đồng, tỷ lệ chuyển đổi 1:1.

Thời gian phát hành từ 08h00 ngày 26/6 đến 17h00 ngày 28/6, với tổng số lượng 5 triệu chứng quyền chia đều cho 5 mã.

Trước đó, trong đợt phát hành lần đầu tiên ngày 13-14/6, SSI phát hành 3 triệu CW trên cổ phiếu MBB kỳ hạn 3 tháng với giá 1.900 đồng, giá thực hiện 20.600 đồng, tỷ lệ chuyển đổi 1:1. Kết quả đợt IPO, SSI có lượng đăng ký hơn 6,4 triệu đơn vị, gấp đôi lượng chào bán.  

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.