(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC), 9 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt doanh thu thuần 9.058 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 218,3 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. 

Năm 2017, SMC đặt kế hoạch lãi sau thuế 150 tỷ đồng và với kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành vượt 45% chỉ tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của SMC đạt 5.141 tỷ đồng; trong đó, giá trị hàng tồn kho chiếm 1.687 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 1.293 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm.

 

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.