(ĐTCK) Sau khi điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền nhưng không thực hiện được, HĐQT CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI - sàn HOSE) đã thông qua việc hủy phương án này.

Cụ thể, HĐQT Công ty đã thống nhất sẽ trình ĐHCĐ gần nhất để hủy phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 đã thông qua và thay thế bằng hình thức phát hành trái phiếu trơn và vay trung hạn để tài trợ cho các dự án.

Trước đó, tháng 10/2015, SHI đã thông qua Đại hội bất thường thay đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền từ khối lượng 180 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, giá thực hiện quyền không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Số tiền thu được, SHI dự kiến sẽ đầu tư xây dựng dự án nhà máy phía Bắc (140 tỷ đồng), góp vốn xây dựng nhà máy Myanmar (20 tỷ đồng) và xây dựng nhà máy ở Nghệ An (40 tỷ đồng). Tuy nhiên, kế hoạch này một lần nữa bị thay đổi.

Cũng trong cuộc họp HĐQT, SHI đã thông qua việc cân nhắc thời điểm phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu tới cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017; đồng thời thống nhất phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong thời gian sớm nhất.

Được biết, ĐHCĐ thường niên 2016 của SHI đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 10%.

Đóng cửa phiên 12/7, SHI đứng giá tham chiếu 9.600 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 687.310 đơn vị. Tính trung bình 10 phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh của SHI đạt 1,29 triệu đơn vị/phiên.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.