(ĐTCK) Ngày 29/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức trao Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (Công ty hình thành sau sáp nhập).

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) sáp nhập vào Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu. Cổ đông của SHBS sẽ chuyển đổi thành cổ đông của SHS với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ như cổ đông hiện hữu của SHS. Đồng thời SHBS sẽ chấm dứt hoạt động.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần được hai bên thống nhất là 1:2,78, tức tại ngày chốt danh sách để thực hiện việc sáp nhập, cổ đông SHBS sở hữu 2,78 cổ phiếu của SHBS sẽ nhận được 1 cổ phiếu của Công ty sau sáp nhập (SHS). Vốn điều lệ SHS tăng gần 54 tỷ đồng lên mức gần 1.054 tỷ đồng sau sáp nhập.

Số cổ đông được hoán đổi cổ phần là 20 người. Số lượng cổ phiếu thực tế SHS phát hành để hoán đổi là 5.395.674 cổ phần. Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

Cùng với đó, để bảo vệ quyền lợi, lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan trước, trong và sau quá trình sáp nhập, SHS đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với cổ đông, chủ nợ, người lao động và nghĩa vụ với nhà nước...

Thủy Nguyễn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.