(ĐTCK) Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà 6 (SD6- HNX) vừa phê duyệt điều chỉnh lần thứ 3 thời gian chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 là 5% và đợt 1/2016 là 5%.

Thay vì trả số cổ tức này vào ngày 31/8/2018, kế hoạch sẽ được lùi lại vào ngày 30/11/2018, do SD6 chưa thu xếp được tiền.

Với hiệu quả làm ăn đi xuống, không ai dám chắc đây là lần cuối cùng SD6 lùi thời gian trả cổ tức. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét, SD6 ghi nhận 332,2 tỷ đồng doanh thu, 8,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi lần lượt các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước là 438,4 tỷ đồng và 16,3 tỷ đồng.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.