(ĐTCK) CTCP Siam Brothers Việt Nam (SBV) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2018 với doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế 13,3 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo giải trình của SBV, doanh thu quý I tăng trưởng là do trong kỳ Công ty xuất khẩu đơn hàng mới có giá trị hơn 20 tỷ đồng, phần còn lại tăng thêm trong gia công cho các nhà máy khác. Trong khi đó, cơ cấu chi phí không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, nên lợi nhuận tăng trưởng.

Năm 2018, SBV dự kiến doanh thu đạt 668 tỷ đồng, tăng trưởng 27,2%, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 3% so với năm 2017, đạt 124 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh năm 2017, SBV dự kiến chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 30% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu. SBV đã tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 15% bằng tiền, dự kiến tiếp tục chi trả 15% bằng tiền trong năm nay.

 

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.