(ĐTCK) Với giá bán ngày 1/12-3/12, bà Đặng Huỳnh Ức My đã bán cổ phiếu SBT ở mức đỉnh lịch sử, mức giá 18.600 đồng/cp, mức sinh lời khoảng hơn 50% so với lúc mua ban đầu, đạt khoảng 30-33 tỷ đồng.

Sở GDCK TP. HCM vừa nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT).

Theo đó, bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT công ty đã bán 5 triệu cổ phiếu SBT từ ngày 1/12/2015 đến ngày 3/12/2015. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu SBT bà My nắm giữ giảm từ 7,1 triệu cổ phiếu (tương đương 3,89%) xuống 2.103.430 cổ phiếu, tương đương 1,15%. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Số cổ phiếu này bà Đặng Huỳnh Ức My mua trong giai đoạn cuối năm 2013- đầu năm 2014, lúc đó giá cổ phiếu SBT giao dịch quanh mức 12.000 – 13.000 đồng/CP (đã điều chỉnh tỷ lệ cổ tức), với giá bán ngày 1/12-3/12, bà My đã bán cổ phiếu SBT ở mức đỉnh lịch sử, mức giá 18.600 đồng/CP, mức sinh lời khoảng hơn 50% so với lúc mua ban đầu, đạt khoảng 30-33 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Thành Thành Công, công ty bà My đang làm Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ 45.945.397 cổ phiếu SBT, tương đương 25,19% cổ phiếu SBT.

SBT vừa được thêm vào rổ FTSE. Công ty đang có vấn đề xáo trộn nhân sự khi 5 thành viên HĐQT và BKS đồng loạt từ nhiệm trước thềm Đại hội cổ đông.

Niên độ tài chính 2015 – 2016, SBT dự kiến đặt kế hoạch 204.650 tấn sản lượng đường tiêu thụ, doanh thu và LNTT lần lượt 3.306 tỷ đồng và 220 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến từ 8-10%.

Niên độ tài chính 2014 – 2015, SBT đạt 2.067 tỷ đồng doanh thu và 180 tỷ đồng LNTT. Tỷ lệ cổ tức dự chi 7% bằng tiền mặt, tương đương 127,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại ngày 3/12/2015, bà My cũng đã hoàn tất việc bán 3.148.620 cổ phiếu BHS của CTCP Đường Biên Hòa, giảm số lượng nắm giữ từ 11.548.644 cổ phiếu, tương đương 9,36% xuống 8,4 triệu cổ phiếu, tương đương 6,81%. CTCP Đầu tư Thành Thành Công hiện đang nắm giữ 34.096.988 cổ phiếu BHS, tương đương 27,64%. 

Trong 6 tháng qua, BHS tăng từ 13.000 đồng/cp lên 21.700 đồng/CP (mức tăng gần 67%).

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.