(ĐTCK) Thông tin từ CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT), Công ty đã hoàn thành việc mua lại cổ phiếu quỹ trong khoảng thời gian từ 18/4 -17/5.

SBT đã thực hiện mua hơn 61,6 triệu cổ phần trên tổng số 83,55 triệu cổ phần đăng ký mua thông qua phương thức khớp lệnh. Do điều kiện thị trường không thuận lợi, SBT không thể mua hết số cổ phần đã đăng ký.

Với giá giao dịch bình quân 17.857 đồng/cổ phần, SBT đã trả hơn 1.100 tỷ đồng cho đợt mua lại cổ phiếu quỹ này.

Cùng với đó, SBT cũng vừa chính thức được nới room ngoại lên tối đa 100%.

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.