(ĐTCK) Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex (SAV) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 14/4 tới. 

Theo tài liệu xin ý kiến cổ đông, năm 2017, SAV dự kiến doanh thu đạt 568 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu là 523 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 15,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đến cuối năm 2016, SAV có số lỗ 46,5 tỷ đồng nên không đủ điều kiện trả cổ tức, nhưng SAV sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn thặng dự hơn 128 tỷ đồng, với tỷ lệ 10%, tăng vốn điều lệ lên hơn 169 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo SAV, năm 2016, đơn hàng từ Mỹ và Hàn Quốc tăng trưởng tương ứng 15 và 30% so với năm 2015, trong khi đơn hàng từ Nhật có dấu hiệu giảm nhẹ do cạnh tranh về giá và thị trường chưa hồi phục.

Quản lý sản xuất theo sát mục tiêu năng suất và theo dõi tình hình sử dụng tiêu hao nguyên liệu theo đúng định mức tiêu chuẩn Công ty đề ra. SAV đã kiểm soát tốt chi phí quản lý như chi phí vận chuyển, logistic và chi phí tài chính có cải thiện đáng kể nên đã tạo ra lợi nhuận sau 2 năm không có lãi.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.