(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2018 sau soát xét. So với báo cáo tài chính tự lập trước đó, nhiều chỉ tiêu tài chính được điều chỉnh đáng kể.

Cụ thể, doanh thu tài chính điều chỉnh giảm 273 tỷ đồng, tương ứng giảm 107%. Tuy nhiên, phần thu nhập khác lại tăng từ 159,4 tỷ đồng lên 444 tỷ đồng sau soát xét.

ASM cho biết, kiểm toán đã điều chỉnh khoản mục đánh giá lại giá trị hợp lý Công ty IDI từ doanh thu tài chính sang thu nhập khác và lãi bán các khoản đầu tư từ lợi thế thương mại của Công ty Phú Hùng.

Cùng với đó, mục chi phí khác cũng điều chỉnh giảm tới 51,8 tỷ đồng, do trình bày thanh lý tài sản của Công ty Du lịch An Giang theo giá trị thuần.

Do đó, sau soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của ASM tăng 6,71%, tương đương tăng thêm 62,19 tỷ đồng, lên 926,2 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm 2018, ASM đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra trước đó là 890 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét cho ASM là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS). Đơn vị này đã thực hiện kiểm toán cho ASM từ năm 2012 cho đến nay.

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.