(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM – sàn HOSE) cho biết, ngày 29/9 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, SAM dự kiến phát hành 61,56 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 34,15%, tức người sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 34,15 cổ phiếu mới phát hành thêm.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông do làm tròn xuống sẽ được phân phối cho công đoàn Công ty sở hữu mà không phải thanh toán tiền mua.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 615,65 tỷ đồng, được lấy từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần (406,94 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (150,83 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (57,87 tỷ đồng). Dự kiến sau phát hành, SAM sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.802,35 tỷ đồng lên 2.418 tỷ đồng.

Được biết, tính đến hết năm 2016 SAM ghi nhận nguồn thặng dư vốn cổ phần gần 407 tỷ đồng; hơn 150 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Như vậy, với quyết định phát hành cổ phiếu thưởng trên, Công ty đã trích gần như toàn bộ các quỹ để chia thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ.

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, cổ phiếu SAM đã điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng 29/8. Với mức giảm 0,2%, chốt phiên sáng SAM tạm đứng ở mức giá 9.980 đồng/CP và đã chuyển nhượng thành công 158.950 đơn vị.
T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.