(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) vừa có quyết định mua cổ phần chuyển nhượng từ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh Bắc.

Cụ thể, SGT sẽ mua lại 89% cổ phần tại công ty này, sau khi hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng, CTCP Đầu tư Kinh Bắc sẽ trở thành công ty con của SGT.

SGT sẽ chi ra 26,7 tỷ đồng để mua lại 4.450.000 cổ phần (tương ứng 6.000 đồng/cổ phần) do các cổ đông của Đầu tư Kinh Bắc chuyển nhượng, bao gồm ông Phạm Văn Mẫn chuyển nhượng 2 triệu cổ phần và ông Trương Hữu Thắng chuyển nhượng 2,45 triệu cổ phần.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lần lượt giảm 30,2% và 64,8% so với cùng kỳ 2017.

Hồi tháng 4, SGT đã chuyển đổi công ty con là Công ty TNHH MTV Saigontel thành CTCP Đầu tư bất động sản Saigontel theo ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh này đang thực hiện triển khai các bước đầu nên chưa ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận từ mảng này.

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.