(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 vừa công bố, Sacombank có tổng tài sản hơn 381.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 345.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. 
Cơ cấu tín dụng tiếp tục theo định hướng phân tán, cho vay khách hàng hơn 229.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm.
Tổng thu nhập thuần đạt hơn 2.300 tỷ đồng, chi phí điều hành được kiểm soát chặt chẽ. Lợi nhuận trước thuế khả quan với 504 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch năm.
Kế hoạch đến cuối năm 2018, Sacombank sẽ có tổng tài sản đạt 430.900 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 399.100 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 255.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.838 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu.
Bám sát Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, triển khai quyết liệt các phương án tái cơ cấu; Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tạo sự tiên phong, năng động, linh hoạt và sáng tạo trong kinh doanh...

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank cho biết, năm 2018 Sacombank đặt mục tiêu xử lý 15.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Thông tin từ HĐQT Sacombank, tính đến nay Sacombank còn 50.000 tỷ đồng nợ xấu chưa được xử lý, tài sản đảm bảo chủ yếu bằng bất động sản.
Kết thúc năm 2017, Sacombank có tổng tài sản đạt gần 368.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; tổng nguồn vốn huy động hơn 338.400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; tổng dư nợ tín dụng gần 225.600 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước.
Ngân hàng đã xử lý được gần 20.000 tỷ đồng nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống còn 4,59% so với mức 6,81% cuối năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.492 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 2016.
Sáng ngày 20/4, ĐHCĐ Sacombank thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Kiều Hữu Dũng và bầu bổ sung bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 và ông Nguyễn Văn Huynh - thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2021.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.