(ĐTCK) Công ty cổ phần SCI (S99) cho biết, trong quý III/2017, S99 đạt 31,7 tỷ đồng lợi nhuận, gấp gần 6 lần quý III/2016, do Công ty chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH SCI Nghệ An. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 217, Công ty đạt gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái và vượt 61% kế hoạch năm.

Về doanh thu, Công ty đạt hơn 49 tỷ đồng trong quý III/2017, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 134 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 24,4 tỷ đồng trong cùng kỳ, nhưng mới hoàn thành được 22% kế hoạch năm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là doanh thu 607,29 tỷ đồng, lợi nhuận 30,41 tỷ đồng.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.