(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons (Ricons) trình ĐHCĐ diễn ra sáng ngày 16/5 kế hoạch doanh thu là  11.000 tỷ đồng tăng trưởng 18,2%, nhuận 475 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% so với thực hiện năm trước.
Ngoài ra, Ricons cũng xin ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục niêm yết trên sàn TP.HCM vào quý IV/2019.
Ricons cũng dự định sẽ góp vốn mua cổ phần và thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư, góp vốn mua cổ phần bao gồm cả việc mua cổ phần chi phối các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển tốt trong các thời điểm thích hợp. Ricons cũng chia cổ tức 2018 là 30% bằng tiền mặt và dự kiến chia 30% cổ tức trong 2019.

Ricons cũng trình thông qua bán 1,22 triệu cổ phiếu, tương đương 4%  vốn điều lệ, với giá ưu đãi là 50.000 đồng/cổ phần cho cán bộ chủ chốt.

Năm 2019, nếu hoàn thành kế hoạch đặt ra, cán bộ chủ chốt cũng dự kiến được mua số lượng cổ phiếu tương đương 1,5% vốn cổ phần.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.