(ĐTCK) Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP) vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành 5,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 20%.

Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ của RDP sẽ tăng thêm 56,6 tỷ đồng, đạt gần 340 tỷ đồng.

Năm 2017, doanh thu của RDP tăng 12%, nhưng Công ty lỗ sau thuế 55 tỷ đồng, trong đó lỗ cổ đông công ty mẹ là 54,79 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ 124 tỷ đồng thanh lý một phần công ty con vẫn giữ quyền kiểm soát được hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất nên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh trong năm của công ty mẹ đạt trên 69 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt doanh thu 606 tỷ đồng, bằng cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 10,4 tỷ đồng, tương đương 21% kế hoạch cả năm.

Nhã An
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.