(ĐTCK) Ngày 14/4 tới, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM), đơn vị đang quản lý Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM (TVGF) sẽ triệu tập đại hội nhà đầu tư năm 2018 để thông qua nhiều nội dung mới. 

Tại kỳ đại hội này, TVAM, Ban đại diện quỹ sẽ trình đại hội xem xét, chấp thuận cho CTCK Thiên Việt – TVS (công ty mẹ của TVAM) nhận chuyển nhượng chứng chỉ quỹ FUCTVFG1 dẫn đến nhóm công ty và người có liên quan với người nội bộ của TVGF sẽ sở hữu trên 25% chứng chỉ quỹ, nhưng không vượt quá 50% chứng chỉ quỹ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

TVAM còn trình đại hội xem xét thông qua phương án ủy quyền cho Ban đại diện quỹ quyết định tạm ứng lợi tức tối đa 10% cho nhà đầu tư trong năm 2018. TVAM cũng trình đại hội thông qua mức thù lao và chi phí cho Ban đại diện quỹ trong năm nay là 60 triệu đồng.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.