(ĐTCK) Công ty Quản lý quỹ Kỹ thương, đơn vị đang quản lý Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) vừa quyết định áp dụng tăng tần suất giao dịch của Quỹ từ 2 phiên lên 5 phiên/tuần, trừ thứ Bảy và Chủ nhật. Sự thay đổi này tạo thuận lợi cho nhà đầu tư mua, bán chứng chỉ quỹ. 

Tại ngày 27/6/2018, quy mô tài sản ròng của TCBF đạt hơn 2.515 tỷ đồng.

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong 12 tháng qua của Quỹ đạt 8,04%/năm. TCBF là quỹ mở trái phiếu với tỷ trọng đầu tư mục tiêu vào trái phiếu từ 80% trở lên.

Chiến lược của Quỹ là tập trung lựa chọn các trái phiếu doanh nghiệp có lợi tức hấp dẫn, an toàn, nhằm đem lại lợi nhuận hấp dẫn hơn mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng cho nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Trước đó, trong tháng 5/2018, Công ty Quản lý quỹ Kỹ thương đã tăng tần suất giao dịch từ 1 phiên/tuần lên giao dịch hàng ngày (5 phiên/tuần) đối với Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF).

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.