(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính riêng quý I/2019 mà Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) vừa công bố, trong kỳ, tuy doanh thu giảm mạnh, nhưng lợi nhuận vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. 
Theo đó, quý I/2019, VGT đạt hơn 191 tỷ đồng doanh thu, 6,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước lần lượt là 292,2 tỷ đồng và hơn 6,4 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng do chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính… giảm so với cùng kỳ năm 2018.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của VGT vừa thông qua kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm nay với các chỉ tiêu chính: 1.356,5 tỷ đồng doanh thu, 380,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức 6% (bằng năm 2018). Ngày 17/5 tới, VGT sẽ trả cổ tức còn lại năm 2017 với tỷ lệ 1% bằng tiền.
Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.