(ĐTCK) HĐQT CTCP CNG Việt Nam (CNG – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng sản lượng 156 triệu SM3, tổng doanh thu 1.746,88 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 105,56 tỷ đồng và 84,44 tỷ đồng.

Cũng tại cuộc họp HĐQT, CNG cũng đã thông qua kết quả ước đạt được trong quý I/2019 với sản lượng 42,72 triệu SM3, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 27% kế hoạch cả năm.

Tổng doanh thu quý I ước đạt 441,74 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 18% kế hoạch quý và đã hoàn thành 25% kế hoạch cả năm, trong đó doanh thu bán CNG ước đạt 429,41 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.

Lợi nhuận sau thuế ước đạt 17,63 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái, mới hoàn thành 90% kế hoạch quý và hoàn thành 21% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thống nhất sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 để thông qua các kết quả hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch 2019, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 18/4.

Kết thúc năm 2018, CNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.819 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ và vượt đến 20% kế hoạch đã đề ra.

Trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên 26/2, CNG đứng giá tham chiếu 26.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 21.050 đơn vị.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.