(ĐTCK) Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2017 (kết quả trước soát xét). Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tăng trưởng mạnh 27,5% so với cùng kỳ, đạt 7.071 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý I/2017 hoàn thành 32% kế hoạch năm.

Xét về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%; doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%; doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch năm.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là hoạt động đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (79%), đạt 5.584 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,5%, đóng góp 1.379 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất Quý I.

Về kết quả kinh doanh Công ty Mẹ, tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 360 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.

Công ty con của BVH là Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt vừa tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên các quỹ mở năm 2017. Theo đó, 2 trong 3 quỹ mở do Baoviet Fund quản lý đều đạt được kết quả tốt so với thị trường.

Mức tăng trưởng NAV/CCQ của Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt tính đến hết quý I/2017, chỉ số này đã tăng thêm 10,45%.

Với kết quả này, Quỹ BVFED vươn lên vị trí số 2 về hiệu quả hoạt động trong số 19 quỹ mở đang hoạt động tại Việt Nam. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt có mức độ tăng trưởng cao nhất trong 05 quỹ mở trái phiếu đang hoạt động trên thị trường.

Trong Quý I năm 2017, NAV/CCQ của Quỹ BVBF cũng tiếp tục đạt được mức tăng trưởng khả quan, NAV tại thời điểm 31/3/2017 đạt 11.131 đồng, tăng trưởng thêm 3,02% so với thời điểm cuối năm 2016. 

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.