(ĐTCK) 3 tháng đầu năm 2017, PVI đạt tổng doanh thu hợp nhất 2.190 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch quý I, bằng 26% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 135 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch quý và bằng 23% kế hoạch cả năm.

Kết quả trên vừa được công bố tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh quý I và triển khai kế hoạch kinh doanh quý II/2017 của Công ty cổ phần PVI (PVI). 

Về kết quả kinh doanh Công ty Mẹ, quý I, tổng doanh thu đạt 183 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch quý I và bằng 26% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng, hoàn thành 171% kế hoạch quý và bằng 29% kế hoạch năm.

Lãnh đạo PVI cho biết, công ty con - Bảo hiểm PVI tiếp tục giữ vững thị trường bán buôn và tăng cường kiểm soát hệ thống bán lẻ; đẩy mạnh khai thác thị trường bên ngoài, phát triển các kênh khai thác mới.

Tại PVI Re, hoạt động tái bảo hiểm tiếp tục phát triển đúng định hướng; thực hiện kiểm soát khai thác mới các dịch vụ từ nguồn nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước trên định hướng hiệu quả.

Còn hoạt động đầu tư và quản lý tài sản tiếp tục được triển khai theo tiến độ. PVI chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.