(ĐTCK) CTCP Kỹ nghệ lạnh (SRF - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016 với doanh thu, lợi nhuận đều tăng mạnh, nhưng chỉ hoàn thành được xấp xỉ khoảng 10% kế hoạch năm với cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 158,8 tỷ đồng, giá vốn hàng hóa ghi nhận 140 tỷ đồng, lần lượt tăng 80,3% và 84,5% so với cùng kỳ năm 2015. Do đó, lợi nhuận gộp trong quý đạt 16,8 tỷ đồng, tăng 43,6% cùng kỳ.

Mảng doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 5,3 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi với cùng kỳ, trong khi đó, chi phí bán hàng giảm đáng kể, từ hơn 10 tỷ đồng trong quý I/2015 xuống còn 2,9 tỷ đồng trong quý I/2016. Cùng với khoản lãi trong các Công ty liên doanh, liên kết cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt hơn 1,86 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I/2016 của SRF đạt 6,98 tỷ đồng, tăng hơn 391% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, so với kế hoạch kinh doanh cả năm với doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, quý I, SRF mới chỉ hoàn thành 11,34% kế hoạch doanh thu và 9,97% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.