(ĐTCK) CTCP ô tô Trường Hải (Thaco) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 với doanh thu thuần 13.247 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% nhưng lãi trước thuế giảm hơn 18%, đạt 1.052 tỷ đồng và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 17%, đạt 1.045 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu thì doanh thu bán xe tăng 10%, đạt 12.313 tỷ đồng, còn doanh thu bất động sản giảm một nửa, còn 784 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 5,3%, nên lãi gộp công ty còn 2.485 tỷ đồng, giảm 3,6%.

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính không đáng kể. Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động. Kết quả, công ty ghi nhận lãi trước thuế hơn 1.052 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.045 tỷ đồng, EPS 630 đồng.

Năm 2018, Thaco đặt mục tiêu doanh thu thuần 73.548 tỷ đồng và lợi nhuận ròng sau thuế 7.075 tỷ đồng. Với kết quả đạt được,Thaco mới hoàn thành được 18% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối quý I/2018, Thaco đang có tồn kho 27.251,6 tỷ đồng, chiếm hơn 69% tài sản ngắn hạn và 44% tổng tài sản. Tiền mặt ở mức 484 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 9.949 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả hơn 34.029 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn và dài hạn là 16.721 tỷ đồng, bằng 49%.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.