(ĐTCK) Cổ phiếu PXT của Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/4/2016 do có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2015 là 166,1 tỷ đồng.

HOSE vừa có thông báo về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PXT do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 của Công ty là số âm.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2017, PXT đạt doanh thu 108 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6 tỷ đồng, giảm lần lượt 64% và 74% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2017 là âm 129,7 tỷ đồng.

Thêm vào đó, báo cáo tài chính bán niên 2017 của PXT ghi nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến việc Công ty chưa nhận được quyết định chính thức của UBND thành phố Vũng Tàu liên quan đến thủ tục xin gia hạn và chuyển quyền sử dụng đất của các lô đất tại địa chỉ 35G và 35D đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu và các vấn đề nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.

Ngoài ra, PXT có khoản phải trả quá hạn đối với Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng Fecon và Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí 2, với số tiền lần lượt là 6,18 tỷ đồng và 4,62 tỷ đồng.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.